CENTRUM AKTYWIZACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powstało w ramach projektu Integruj się z nami – kompleksowe formy aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego

Projekt realizowany jest przez TWK

To wyjątkowa okazja! Kilkadziesiąt osób weźmie udział w procesie aktywizacji zawodowej!

CENTRUM AKTYWIZACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt „Aktywni na rynku pracy – kompleksowy program na rzecz zwiększenia zatrudnienia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego” skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które są niezatrudnione (bezrobotne lub nieaktywne zawodowo) i posiadają miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Włączenie Społeczne Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Projekt realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

SZKOLENIA ICT

podstawy pracy z komputerem podstawy pracy w sieci przetwarzanie tekstów arkusze kalkulacyjne

FORMY WSPARCIA

Spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem; spotkania integracyjne; grupowy Trening Rozwoju Personalnego i Trening Pamięci

STAŻE

3 miesięczny staż zawodowy pod nadzorem opiekuna

ZDJĘCIA z ZAJĘĆ

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY >> POBIERZ  <<